Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

12/05/2022 - 16:42

Ra mắt câu lạc bộ nông dân sản xuất giỏi cấp huyện đầu tiên

TTH.VN - Hội Nông dân tỉnh tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh (NDSXKD) giỏi huyện Quảng Điền vào chiều 12/5.

Đây là Câu lạc bộ NDSXKD giỏi cấp huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh được thành lập. Câu lạc bộ NDSXKD giỏi huyện Quảng Điền nhằm tập hợp những hội viên NDSXKD giỏi trên địa bàn để liên kết, giúp đỡ phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng hàng hóa, liên kết tạo chuỗi giá trị, phát triển ngành nghề gắn với ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến. Đồng thời xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường, xây dựng phong trào NDSXKD giỏi ngày càng phát triển vững mạnh.

Câu lạc bộ NDSXKD giỏi huyện Quảng Điền với 33 thành viên, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, bình đẳng giữa các thành viên, tuân thủ theo quy định của pháp luật. Các thành viên là những nông dân đạt danh hiệu NDSXKD giỏi trên địa bàn huyện Quảng Điền. 

Hoàng Triều

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP