Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

19/05/2022 - 20:57

Ra mắt mô hình “Tổ Nhân dân tự phòng, tự quản”

TTH.VN - Ngày 19/5, tại UBND xã Phú Xuân, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Phú Vang tổ chức thí điểm mô hình “Tổ Nhân dân tự phòng, tự quản và tổ chỉ đạo 124 ” trên địa bàn huyện...

Ra mắt "Tổ Nhân dân tự phòng, tự quản"

Mô hình "Tổ Nhân dân tự phòng, tự quản” được triển khai tại 6 thôn trên địa bàn xã Phú Xuân với số lượng 90 tổ và 2.125 thành viên.

Tổ hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND xã. Theo đó, các thành viên có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn nêu cao ý thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự; thực hiện các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chủ động phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông. Nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Thông qua việc triển khai thực hiện mô hình nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể về tình hình và nhiệm vụ ANTT, từ đó xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ an ninh trật tự; huy động tính tự giác của đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc...

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP