31/08/2016 - 10:18

Rà soát các dự án di dân thiên tai cấp bách cần bổ sung vốn

TTH.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc bổ sung vốn thực hiện một số dự án di dân thiên tai cấp bách và dân di cư tự do.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí, nguyên tắc lựa chọn một số dự án di dân thiên tai cấp bách và di dân tự do thực sự cấp bách cần được hỗ trợ vốn thực hiện ngay trong năm 2016.

Trên cơ sở đó rà soát, tổng hợp danh mục dự án và đề xuất nguồn vốn phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2016.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP