Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

03/12/2022 - 14:38

Rà soát các trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hướng dẫn đăng ký

TTH.VN - Sáng 3/12, UBND TP. Huế tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo TP. Huế và các sở, ban ngành.

 

Người dân đến thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính công TP. Huế

Theo báo cáo của TP. Huế, từ ngày 1/1 đến 30/11/2022, tổng số GCN đã cấp cho các gia đình, cá nhân trên địa bàn là 831 GCN, trong đó có 642 GCN được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thuộc các dự án thượng thành, eo bầu tại phường Hương Sơ; 189 GCN thuộc các trường hợp được công nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho hộ gia đình cá nhân. 

Quá trình hướng dẫn công dân lập hồ sơ trích đo, đề nghị đo đạc hiện trạng được thực hiện tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (CNVPĐKĐĐ) thành phố, hiện thường xuyên có tình trạng kéo dài, chậm trễ so với thời gian hẹn trả. Mặt khác, việc phối hợp đo đạc địa chính giữa bộ phận chuyên môn thuộc CNVPĐKĐĐ thành phố và UBND các phường, xã còn thiếu nhất quán, chồng chéo gây ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ của công dân.

Mặc khác, do đặc thù của 13 phường, xã mới sáp nhập, đa số người dân là người lao động tự do, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, khu vực sinh sống không tập trung, điều kiện hạ tầng chưa đồng bộ, đường giao thông là đường đất nhỏ hẹp, đường mòn lối mở....; đa số người dân chưa ý thức trong việc chấp hành pháp luật về đất đai, chưa thực hiện đăng ký đất đai, không nộp thuế sử dụng đất hàng năm và các nghĩa vụ khác của người sử dụng đất... Đồng thời, các loại hồ sơ địa chính và tài liệu lưu trữ không đầy đủ, các loại sổ sách địa chính không được cập nhật thường xuyên, các bản đồ trước đây được vẽ bằng tay nên gặp khó khăn tại những vùng đặc thù của những địa phương có địa hình đồi núi nên không tiến hành đo vẽ được...

Hướng dẫn người dân thanh toán không dùng tiền mặt các loại phí về đất đai tại Trung tâm Hành chính công TP. Huế

Tại hội nghị, lãnh đạo TP. Huế khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan nhằm cải thiện tình trạng nêu trên, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân biết rõ về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; các lợi ích và những quyền lợi của người sử dụng đất sẽ được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình; được Nhà nước bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định. Tập trung chỉ đạo UBND các phường, xã mới sáp nhập rà soát, thống kê các trường hợp chưa được cấp GCN để hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục ĐKĐĐ, cấp GCN để tăng tỷ lệ cấp GCN trên toàn địa bàn thành phố.

Ngoài ra, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tham gia trong quy trình cấp GCN nâng cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết các hồ sơ cấp GCN đảm bảo thời hạn, chất lượng; hạn chế tình trạng bổ sung nhiều lần…

Tin, ảnh: THANH HƯƠNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP