14/09/2018 - 20:56

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo từ 1/9 đến 5/12

TTH - Sáng 14/9, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018; kế hoạch đánh giá giữa kỳ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018.

Theo kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2018 của UBND tỉnh, từ ngày 1/9 đến 5/12/2018, sẽ tiến hành rà soát toàn bộ hộ gia đình nằm trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 trên địa bàn toàn tỉnh và một số hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng có đơn đề nghị rà soát hoặc địa phương phát hiện thấy hộ gia đình gặp khó khăn, biến cố rủi ro trong năm có khả năng rơi vào diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Việc rà soát được tiến hành thông qua phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình…

Hội nghị cũng phổ biến kế hoạch đánh giá giữa kỳ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018.

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP