Y tế - Sức khỏe Tin tức y tế

21/10/2021 - 21:23

Rà soát, lập danh sách các phương tiện tham gia vận chuyển chất thải

TTH.VN - Đó là một trong những yêu cầu trong vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải phát sinh do dịch COVID-19 đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Vận chuyển và xử lý chất thải trên địa bàn toàn tỉnh phải đảm bảo an toàn, đúng quy trình

Ngày 21/10, UBND tỉnh cho biết đã có công văn về việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải phát sinh do dịch Covid-19 đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế chịu trách nhiệm thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ chứa virus SARS-CoV-2 trên địa bàn toàn tỉnh. Riêng đối với địa bàn huyện A Lưới, tiếp tục chủ động thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý tại Trung tâm y tế huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế huy động, bố trí phương tiện thu gom, vận chuyển, lưu giữ đáp ứng nhu cầu thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị, địa phương nhằm thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải.

Riêng các phương tiện chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại được đề xuất trưng dụng để phục vụ cho công tác thu gom, vận chuyển chất thải nghi nhiễm Sars-CoV-2, công ty lập danh sách báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế trước ngày 31/10/2021 để xem xét, chấp thuận. Song song với đó, rà soát năng lực phương tiện, thiết bị trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, lập hồ sơ đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, cấp phép theo đúng quy định.

Tin, ảnh: N. Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP