14/10/2015 - 11:04

Rà soát tổng thể các chính sách hỗ trợ người nghèo

TTH.VN - Chiều 13/10, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo nhanh và bền vững. 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án tổng thể "Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020".

Hiện nay, Bộ LĐTB&XH đang phối hợp với Bộ KH&ĐT và các bộ, ngành liên quan xây dựng các tiêu chí như chuẩn mức sống tối thiểu, chuẩn nghèo chính sách, chuẩn mức sống trung bình (về thu nhập); chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chưa tiếp cận đầy đủ dịch vụ xã hội cơ bản… để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội giai đoạn 2016-2020.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, việc thay đổi cách tiếp cận đo lường nghèo đơn chiều sang đa chiều rất cần có sự rà soát các chính sách hỗ trợ các hộ nghèo một cách tổng quát nhất, bởi những chính sách dành cho những hộ nghèo, người nghèo hiện nằm ở hầu khắp các lĩnh vực như y tế, giáo dục, nông nghiệp…

Sau khi tổng hợp rà soát sẽ có những đối chiếu, so sánh để tìm ra những bất cập hoặc những “khoảng trống” trong các chính sách chưa hỗ trợ đầy đủ được cho người nghèo.

Trên cơ sở rà soát các chính sách sẽ đối chiếu vào các phương án Bộ LĐTB&XH đưa ra để xác định chuẩn nghèo và hỗ trợ người nghèo.

Bộ Tài chính cần xem xét và cân đối các phương án để đảm bảo tài chính thực hiện. Việc cân đối tài chính cần được tính toán tổng thể, ví dụ nếu tăng bảo hiểm y tế thì có lĩnh vực nào được giảm đi không, hoặc tăng chi phí dịch vụ y tế thì ngân sách sẽ thu về được bao nhiêu để dùng cho hỗ trợ người nghèo…

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các bộ liên quan sớm hoàn thiện một số nội dung về cân đối tài chính và các đánh giá tác động xã hội của các phương án để sớm trình Chính phủ xem xét. Quá trình đồng thực hiện của các bộ cũng được xem như quá trình thẩm định chính sách trước khi ban hành.

Dự kiến, nội dung chính của vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận và xin ý kiến lãnh đạo Chính phủ vào phiên họp Chính phủ thường kỳ cuối tháng này.

Để xác định chuẩn nghèo và phương thức hỗ trợ các hộ nghèo trong giai đoạn tới theo đề án "Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020" vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đòi hỏi sự rà soát tổng thể kỹ lưỡng chính sách nhưng phải bắt kịp với thực tế đời sống để sớm triển khai các chính sách cho người nghèo.

Chuẩn nghèo về thu nhập là mức thu nhập mà nếu hộ gia đình có thu nhập dưới mức đó sẽ được coi là hộ nghèo về thu nhập. Chuẩn nghèo về thu nhập dùng để xác định quy mô nghèo về thu nhập của quốc gia, xác định đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ (gọi là chuẩn nghèo chính sách).

Chuẩn mức sống trung bình về thu nhập là mức thu nhập mà ở mức đó người dân đã đạt được mức sống trung bình của xã hội, bao gồm nhu cầu về tiêu dùng lương thực, thực phẩm và tiêu dùng phi lương thực, thực phẩm, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

Xây dựng chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 theo hướng sử dụng kết hợp cả chuẩn nghèo về thu nhập và mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; xây dựng mức sống tối thiểu để từng bước bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người dân, trước mắt áp dụng chuẩn nghèo chính sách để phân loại đối tượng hộ nghèo, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP