Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

29/01/2021 - 07:00

Rèn luyện năng lực, phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên

TTH - Quan tâm, chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là mục tiêu xuyên suốt của các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở.

Trao bằng Cao cấp lý luận chính trị cán bộ Đại học Huế và Bệnh viện Trung ương Huế

Chuyển biến

Những năm qua, các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Theo đó, các cấp ủy Đảng không ngừng phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên trong việc cung cấp thông tin có định hướng của Đảng cho cán bộ, đảng viên, nhất là trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Mỗi cán bộ, đảng viên cũng phát huy vai trò là một báo cáo viên, tuyên truyền viên vận động các tầng lớp Nhân dân học tập, làm theo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

“Không chỉ cử đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh được quán triệt các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống nhằm khắc phục các biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng; chống chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi, trung bình chủ nghĩa. Điều quan trọng là rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên”, TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chí Quang cho biết.

Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW (khóa XII) được triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. “Huyện Quảng Điền đã đưa nhiều cán bộ trẻ về cơ sở để giữ những cương vị quan trọng như bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã. Mục đích là nhằm đào tạo, thử thách, đánh giá năng lực, từ đó tạo nguồn cán bộ chủ chốt của huyện. Với những địa phương năng lực cán bộ yếu, chúng tôi tăng cường cán bộ cấp huyện về. Nhiệm kỳ qua, Quảng Điền đã luân chuyển 9 cán bộ, điều động, bổ nhiệm 162 cán bộ về cơ sở”, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Quảng Điền Lê Ngọc Đức chia sẻ.

Nhiệm kỳ qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy từ tỉnh đến cơ sở đã tham mưu luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử… hơn 300 trường hợp cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Tiến hành thi tuyển một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh như: Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Thường xuyên chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt và người đứng đầu các cấp trong tỉnh không ngừng được nâng lên. Điều này được thể hiện rõ qua tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên trong các cuộc sinh hoạt Đảng và ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm trong mỗi tổ chức Đảng và đảng viên.

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân thông tin: “Đến nay, 10 vụ việc và 2 vụ án mà Đoàn công tác số 5 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu làm rõ đã được các cơ quan tố tụng xử lý dứt điểm”.

Bám sát sự hướng dẫn của Trung ương, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các tổ chức cơ sở Đảng trong tỉnh đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, xây dựng chương trình hành động để chỉnh đốn Đảng. Nhiều cán bộ, đảng viên đã đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; gương mẫu đi đầu, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bám thực tiễn, sát cơ sở

Nhiều vấn đề đặt ra trong thời gian tới, nhưng Đảng bộ tỉnh xác định cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng; luôn bám sát thực tiễn, đi sâu đi sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chủ động nắm bắt và kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng nổi lên trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Một trong những vấn đề cần chú trọng là thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức.

“Tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng; đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng ở cơ sở. Quan tâm đến đổi mới sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên theo hướng đồng bộ, liên thông, nhất quán trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ mới”, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu khẳng định.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP