26/06/2015 - 07:19

Rút kinh nghiệm đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở

TTH - Ngày 25/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại hội điểm đã bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung. Báo cáo chính trị của các đảng bộ được chuẩn bị công phu. Báo cáo kiểm điểm đã nghiêm túc đánh giá đúng kết quả, chỉ ra nguyên nhân yếu kém, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Công tác nhân sự cấp ủy khóa mới được chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình. Tuy nhiên, đại hội điểm cho thấy một số hạn chế: Nội dung báo cáo chính trị còn dài; ý kiến mang tính phản biện, đòi hỏi đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các dự báo giải pháp phát triển kinh tế - xã hội chưa được đề cập nhiều. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong ban chấp hành chưa đạt yêu cầu...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình đề nghị: Rút kinh nghiệm từ các đại hội điểm cấp trên cơ sở, các đảng bộ cần làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là công tác nhân sự cho đại hội phải được quan tâm đúng mức. Các ý kiến, tham luận tại đại hội cần tham gia đóng góp toàn diện hơn vào các nội dung. Việc điều hành đại hội phải linh hoạt hơn trên cơ sở đảm bảo quy trình, quy định. Quá trình chuẩn bị đại hội, các đảng bộ đồng thời phải lưu tâm làm tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP