10/10/2021 - 06:59

CHI TRẢ TIỀN HỖ TRỢ TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP:

Rút ngắn thời gian, đơn giản thủ tục

TTH - Cùng với cả nước, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thừa Thiên Huế đang khẩn trương triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Giao dịch ở phòng một cửa BHXH tỉnh

Gói hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho NLĐ lớn nhất

Tăng cường các chính sách hỗ trợ, giúp doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) sớm vượt qua khó khăn của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ LĐTB&XH nghiên cứu, đề xuất và khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động (NSDLĐ) với khoảng 38.000 tỷ đồng từ Quỹ BHTN. “Đây là gói hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho NLĐ lớn nhất từ trước đến nay”, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh khẳng định.

Đối tượng áp dụng là NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên). NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Từ 1/10, cơ quan BHXH trên toàn quốc triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN. Dự kiến, sẽ có gần 13 triệu lao động được hỗ trợ. Cùng với khẩn trương, quyết liệt vào cuộc triển khai ngay các chính sách hỗ trợ tới NLĐ và NSDLĐ, để kịp thời chỉ đạo thông suốt gói hỗ trợ, BHXH Việt Nam đã thành lập tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố phải lưu ý phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả triển khai thực hiện, phấn đấu đến ngày 5/10 hoàn thành chính sách hỗ trợ giảm mức đóng từ 1% xuống 0% cho khoảng 386.000 đơn vị sử dụng lao động; trong tháng 10 này, cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ cho NLĐ có tài khoản ngân hàng tại các đơn vị sử dụng lao động.

Đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ và thuận tiện

Với phương châm thực hiện chính sách hỗ trợ tiếp cận nhanh chóng đến NLĐ và NSDLĐ, BHXH Thừa Thiên Huế xây dựng quy trình, thủ tục thực hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, thuận tiện với người thụ hưởng nhờ nền tảng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành. Với việc hỗ trợ giảm mức đóng BHTN từ 1% xuống còn 0% cho NSDLĐ đang tham gia BHTN trước ngày 1/10/2021, trên cơ sở dữ liệu thu của mình, BHXH tỉnh sẽ thực hiện ngay việc tạm tính, thông báo cho các đơn vị SDLĐ về mức hỗ trợ được giảm.

Về việc hỗ trợ NLĐ, đối với NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm 30/9/2021 (không bao gồm NLĐ tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên), Cơ quan BHXH rà soát dữ liệu, thống kê và gửi danh sách NLĐ được hỗ trợ đến đơn vị SDLĐ. Đơn vị SDLĐ công khai, thông báo danh sách để NLĐ cùng đối chiếu và bổ sung thông tin (nếu có), nhất là thông tin về số tài khoản ngân hàng của NLĐ.

NLĐ lựa chọn hình thức nhận hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt (khuyến khích nhận qua tài khoản ngân hàng). Doanh nghiệp cập nhật, bổ sung thông tin vào danh sách gửi về cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH cập nhật danh sách và chi trả tiền hỗ trợ đến NLĐ. Thời gian giải quyết trong 5 ngày với trường hợp đã đủ thông tin (quy định là 10 ngày); tối đa 10 ngày với trường hợp cần đối chiếu, bổ sung thông tin (quy định là 20 ngày).

Với người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ 01/01/2020 - 30/9/2021 (có thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp, không thuộc đối tượng hưởng lương hưu hàng tháng) cụ thể như sau: NLĐ nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH tỉnh hoặc BHXH cấp huyện tại nơi có nhu cầu nhận hỗ trợ, thuận tiện nhất cho bản thân. NLĐ có thể lựa chọn nhận tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân. Thời gian giải quyết khi nhận hồ sơ là 5 ngày làm việc (quy định là 10 ngày). Với cả 2 trường hợp trên nếu không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có khoảng 3.400 đơn vị hưởng hỗ trợ với số tiền ước tính khoảng 44 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Viết Dũng, Giám đốc BHXH tỉnh, quyết tâm đặt ra của Thừa Thiên Huế là rút ngắn thời gian triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 116/NQ-CP.

Mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể như sau: Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người. Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người. Thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người. Thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người. Thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người. Thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

Bài, ảnh: An Nhiên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP