Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

21/02/2012 - 05:25

Sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện mới

TTH - Mùa huấn luyện năm 2012, các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh xác định phương châm huấn luyện: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng đồng bộ và chuyên sâu”. Xung quanh vấn đề này, Đại tá Trần Đình Phòng, Phụ trách Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết:

Năm 2012, các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh triển khai huấn luyện chia thành 2 đợt. Tham gia huấn luyện là đối tượng thường trực, dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ, học sinh, sinh viên... Để đạt kết quả cao trong huấn luyện, các đơn vị chú trọng đến công tác tập huấn cán bộ từ tỉnh đến cơ sở. Đây là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng huấn luyện. i

 

Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong mùa huấn luyện năm nay là gì, thưa đại tá!

 

Quán triệt và thực hiện chỉ lệnh công tác quân sự năm 2012 của Tư lệnh Quân khu 4 và triển khai nội dung huấn luyện của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, nhiệm vụ đặt ra là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu, xây dựng LLVT tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, ngày càng hiện đại. Đặc biệt, tăng cường sức mạnh quốc phòng, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ứng phó thắng lợi với mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn. Chúng tôi coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu với nhiệm vụ, sát với đối tượng, địa bàn tác chiến. Huấn luyện bộ đội thành thạo các loại vũ khí trang bị có trong biên chế và vũ khí trang bị mới, cơ động lực lượng, phương tiện linh hoạt; giỏi về tác chiến độc lập, nâng cao khả năng tác chiến. Tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi mọi quy mô, trong mọi tình huống; giáo dục nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận thức đúng về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

 

Xin đại tá cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho mùa huấn luyện của các đơn vị đã được thực hiện như thế nào?

 

Các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, đi sâu vào động tác thực hành, nhất là động tác thực hành đối với chiến sĩ mới. Duy trì chặt chẽ quy trình lập kế hoạch huấn luyện, quy trình soạn thảo giáo án. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác chuẩn bị vật chất, tài liệu, thiết bị đồ dùng huấn luyện và thao trường, bãi tập. Từng đơn vị cũng đầu tư nhiều kinh phí, công sức củng cố hệ thống bảng, biển cổ động thao trường. Đến 1/3 tới, 11 điểm huấn luyện trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức triển khai ra quân huấn luyện.

 

So với mọi năm, năm nay công tác huấn luyện có gì mới, thưa đại tá?

 

Ngay từ đầu năm, cơ quan quân sự từ tỉnh đến huyện tập trung xây dựng kế hoạch huấn luyện, trong đó đặc biệt chú ý đến những nội dung còn yếu trong những mùa huấn luyện trước, nhất là nội dung huấn luyện đội ngũ chiến thuật để có biện pháp khắc phục. Xác định đội ngũ giáo viên có chất lượng là khâu then chốt góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, cơ quan quân sự đã tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ, trong đó đặc biệt chú trọng đội ngũ cán bộ huấn luyện chuyên ngành. Đồng thời, cử những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trực tiếp về các địa phương theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra giúp cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức điều hành và thực hành huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ theo các bước. Một nội dung khá quan trọng, mang tính đặc thù mà mùa huấn luyện năm nay chúng tôi đưa vào, đó là huấn luyện phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn.

 

Theo đại tá, để đạt kết quả cao trong mùa huấn luyện, cần phải chú ý đến những vấn đề gì?

 

Đó là, phải tuân thủ các quy trình huấn luyện đã được phê duyệt. Muốn vậy, phải chuẩn bị kỹ giáo án huấn luyện. Bên cạnh đó, cần quản lý thật tốt nội dung, thời gian huấn luyện. Đặc biệt, đảm bảo an toàn vũ khí, trang thiết bị trong quá trình huấn luyện; khắc phục, nỗ lực vượt qua khó khăn về thao trường, bãi tập; cơ sở vật chất, trang thiết bị, mô hình huấn luyện.

 

Sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cũng là một trong những yếu tố quan trọng để huấn luyện đạt kết quả cao.

 

Xin cám ơn đại tá!

 

Anh Phong (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP