Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

08/09/2016 - 14:16

Sách hiếm của Shakespeare lần đầu được trưng bày

TTH - Một cuộc triển lãm 4 tuyển tập sách hiếm của Shakespeare lần đầu tiên được trưng bày trước công chúng tại Đại học Leeds ở Anh, diễn ra từ nay cho đến tháng giêng năm sau như một sự kiện kỷ niệm 400 năm ngày mất của nhà soạn kịch thiên tài này.

Cuốn sách hiếm First Folio của đại thi hào William Shakespeare. Ảnh: BBC

Triển lãm bao gồm một bản sao của ‘First Folio’ -bản in đầu tiên có chứa 36 trong số 37 vở kịch của đại thi hào Shakespeare, được in vào năm 1623. Ba tập sách còn lại nằm trong bộ sưu tập sách quý của nhà công nghiệp giàu có Brotherton - một trong những người sưu tập sách hàng đầu của Anh những năm 1920.

Bảo Nghi (Lược dịch từ BBC)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP