Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

03/04/2013 - 05:57

Sacombank siết nợ nguyên Chủ tịch HĐQT

TTH.VN - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã STB) cho biết đã dùng gần 80 triệu cổ phiếu của ông Đặng Văn Thành - nguyên Chủ tịch HĐQT và ông Đặng Hồng Anh - Phó chủ tịch Sacombank - để trừ nợ cho nhiều khoản vay, đầu tư theo yêu cầu của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước.

Trong báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hôm nay (2.4), Sacombank giải trình các cổ phiếu này được phân loại là tài sản siết nợ trong các báo cáo tài chính cho năm 2012. Cụ thể, ngân hàng sử dụng 7,435% tỷ lệ sở hữu cổ phần trong Sacombank tương đương gần 80 triệu cổ phần của ông Thành và ông Anh theo giá thỏa thuận 20.000 đồng/cổ phần để cấn trừ vào các khoản cho vay, đầu tư trái phiếu và khoản phải thu khác với tổng giá trị thỏa thuận gần 1.600 tỉ đồng.

Các khoản cấn trừ này bao gồm, gần 172 tỉ đồng từ Công ty Tín Việt; trên 678 tỉ đồng tại Công ty địa ốc Sài Gòn Thương tín (Sacomreal); hơn 329 tỉ đồng đầu tư vào trái phiếu Sacomreal; 18 tỉ đồng cho vay Công ty Thành Thành Công; khoảng 192 tỉ đồng đầu tư vào trái phiếu Thành Thành Công; hơn 148 tỉ đồng đầu tư vào trái phiếu Công ty Đặng Huỳnh; gần 59 tỉ đồng cho vay Công ty Thành Ngọc.

Theo thỏa thuận này, ông Đặng Văn Thành và ông Đặng Hồng Anh ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền mua, bán định đoạt, sở hữu cổ phiếu STB mà họ nắm giữ.

Giải trình về ý kiến của công ty kiểm toán, Sacombank cho biết đã có kế hoạch xử lý tài sản siết nợ này chậm nhất đến ngày 31.5.2013.

Anh Vũ (theo Thanh niên)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP