03/11/2015 - 14:58

Sắm nhiều vũ khí hiện đại cho hải quân, không quân

TTH.VN -

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP