Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

14/10/2021 - 18:48

Sản xuất gừng Huế chất lượng cao

TTH.VN - Đó là mục tiêu của đề tài khoa học cấp tỉnh: "Xây dựng quy trình trồng và chế biến (lên men) gừng Huế" được Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tổ chức hội đồng nghiệm thu vào chiều 14/10.

TS.Hồ Thắng, Giám đốc Sở KHCN, chủ tịch hội đồng nghiệm thu đánh giá cao đề tài vào chiều 14/10

Đề do Trường đại học Khoa học, Đại học Huế chủ trì và PGS.TS Trương Thị Bích Phượng làm chủ nhiệm thực hiện thời gian 2 năm (3/2019-4/2021), với kinh phí 1,2 tỷ đồng.

Đề tài đưa ra các phương pháp nghiên cứu, thu thập số liệu, đánh giá hình thái gừng, tính di truyền, kỹ thuật trồng chế biến ở khu vực đất đồi TP. Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và huyện Nam Đông. Qua đó,đề tài đã xác định được đặc điểm hình thái và di truyền phân tử của giống gừng Huế; tuyển chọn, xây dựng quy trình trồng gừng Huế từ củ và cấy mô. Ngoài ra còn xây dựng quy trình chế biến gừng bằng phương pháp lên men lactic cho chất lượng sản phẩm gừng tốt nhất, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm...

Đề tài được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao vì trong quá trình nghiên cứu thực hiện, xây dựng mô hình trồng gừng qua đối chứng cho năng suất cao, giảm sâu bệnh, có cơ sở và điều kiện xây dựng thương hiệu cho gừng Huế...

Tin, ảnh: Song Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP