08/12/2015 - 18:07

Sáng mai (9/12), khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VI

TTH - Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VI chính thức khai mạc vào sáng mai (9/12) và dự kiến tiến hành trong 3 ngày (09 - 11/12); các phiên khai mạc, chất vấn - trả lời chất vấn và bế mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (TRT). 

Theo bà Phạm Thị Bích Thủy, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, đây là kỳ họp thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ lại diễn ra cuối năm nên có nhiều việc cần bàn. Theo đó, tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, công tác xét xử của Tòa án Nhân dân tỉnh; nghe Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân năm 2015; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề mà đại biểu và cử tri trong tỉnh quan tâm. Trong đó, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; bàn và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2016; thông qua quyết toán ngân sách địa phương năm 2014.

Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh sẽ thông qua 14 nghị quyết quan trọng. Ngoài các nghị quyết định kỳ, còn có các nghị quyết đáng chú ý như: Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2016; Nghị quyết về đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2016; Nghị quyết về thành lập, sáp nhập một số thôn, bản, tổ dân phố tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020…

THÁI SƠN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP