Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

18/10/2017 - 06:10

Sáng nay (18/10), khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9 (mở rộng)

TTH - Sáng nay (18/10), Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (mở rộng) chính thức khai mạc.

Trong thời gian 1 ngày, hội nghị tập trung thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII), nhất là những vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bàn và ban hành kết luận phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển, đầm phá trong tình hình mới; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Chương trình xây dựng nông thôn mới...

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP