22/08/2018 - 20:36

“Sáng - xanh - sạch, không rác thải”

TTH - Đó là nội dung cuộc vận động vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, toàn dân thực hiện thường xuyên và có sức lan tỏa lớn nhằm hướng đến xây dựng tỉnh có cảnh quan đẹp, thân thiện với môi trường.

Theo đó, yêu cầu tổ chức quán triệt các nội dung này đến từng cán bộ, công nhân, viên chức của cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, hộ gia đình, cá nhân ở các địa phương. Đẩy mạnh việc tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, khơi thông cống rãnh vào các ngày cố định hằng tuần. Đáng chú ý, mỗi cơ quan, đơn vị bố trí 1 thùng thu gom pin thải, tổ chức thu gom pin phát sinh tại trụ sở, khuyến khích cán bộ, công nhân viên mang pin thải phát sinh tại gia đình để đưa đến lưu giữ tại thùng thu gom của cơ quan, tránh đổ thải cùng với chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày; các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ vận động, triển khai việc thay thế túi nilon khó phân hủy bằng các loại túi tự hủy, thân thiện với môi trường; xây dựng phương án tổ chức thí điểm phân loại rác tại nguồn cho hộ gia đình; tuyên truyền vận động người dân, khách tham quan du lịch không xả rác xuống sông Hương.

Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP