Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

03/03/2016 - 09:59

Sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

TTH.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2017.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tái cơ cấu, duy trì Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ để thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa và Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong.

Chuyển thành công ty cổ phần, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối hoặc không nắm giữ cổ phần đối với Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Phong Điền.

Giải thể Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Phú Lộc. Sau khi giải thể, chuyển 1.697,77 ha đất rừng tự nhiên và rừng trồng cho Công ty TNHH một thành viên Nam Hòa để quản lý.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện việc sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất phù hợp với nhiệm vụ của công ty sau sắp xếp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Chỉ đạo công ty lâm nghiệp sử dụng đất đúng mục đích, khi thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng Phương án quản lý, sử dụng đất đai, quản lý bảo vệ rừng đối với diện tích đất đơn vị giải thể, diện tích đất các công ty không có nhu cầu sử dụng bàn giao về địa phương; xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng quy định của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các quy định của pháp luật về đất đai.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP