Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

14/11/2018 - 06:15

Sắp xếp, kiện toàn công đoàn ngành để hoạt động hiệu quả

TTH - Đến nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã hoàn thành việc triển khai sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện theo Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, mang lại nhiều thuận lợi trong hoạt động công đoàn.

Nhập y tế, tách giáo dục

Tại hội nghị bàn giao công đoàn cơ sở (CĐCS) trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố về trực thuộc Công đoàn ngành Y tế diễn ra cuối tháng 10 vừa qua, nhiều vấn đề được các bên liên quan đưa ra thảo luận.

Ký biên bản bàn giao CĐCS trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố về trực thuộc Công đoàn ngành Y tế diễn ra cuối tháng 10 vừa qua

Theo ông Lê Viết Bắc, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, việc sáp nhập 9 trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố về công đoàn ngành đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý và triển khai hoạt động công đoàn có tính chất đặc thù như ngành Y tế. Qua đó, góp phần chăm lo đời sống của đoàn viên và người lao động.

Đại diện các bên liên quan cũng nêu lên một số khó khăn, hạn chế trong việc nhập về công đoàn ngành, như: Bước đầu, đoàn viên công đoàn và người lao động sẽ e ngại khi chuyển sang trực thuộc đơn vị mới; CĐCS Trung tâm Y tế các huyện Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc cách xa nên khó khăn trong việc tham gia các hoạt động do công đoàn ngành tổ chức; việc quản lý và sử dụng các loại quỹ đóng góp của đoàn viên và người lao động chưa rõ ràng.

Chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Khoa Hoài Hương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh lưu ý: Công đoàn ngành Y tế tỉnh và LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố cần phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai tổ chức các hoạt động công đoàn, kịp thời đề xuất giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh khi bàn giao.

Trong khi CĐCS các trung tâm y tế nhập về công đoàn ngành, thì từ ngày 31/7/2017, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố đã quyết định giải thể 9 công đoàn giáo dục cấp huyện và chuyển giao 551 CĐCS trường học và CĐCS cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về LĐLĐ huyện, thị, thành phố trực tiếp quản lý.

Khắc phục khó khăn

Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương cho biết, đối với Công đoàn ngành Y tế, việc chuyển giao tạo nhiều điều kiện thuận lợi như: góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp công đoàn ở các đơn vị công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW; giảm đầu mối trực thuộc LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo hài hòa giữa số lượng biên chế, khối lượng công việc tại các LĐLĐ cấp huyện. Đáng chú ý là còn đảm bảo các điều kiện về số lượng đoàn viên, đầu mối CĐCS trực thuộc, kinh phí hoạt động và cán bộ chuyên trách để Công đoàn ngành Y tế tỉnh hoạt động theo quy định.

Tính đến 30/10/2018, toàn tỉnh có 9 CĐCS trung tâm y tế trực thuộc LĐLĐ các huyện, thị xã, TP. Huế với 2.277 đoàn viên; khi sáp nhập sẽ nâng tổng số đoàn viên của Công đoàn ngành Y tế lên hơn 3.400 nghìn, đáp ứng được tiêu chí công đoàn ngành địa phương là phải có ít nhất trên 2.000 đoàn viên.

Tiếp thu những ý kiến tại hội nghị bàn giao vừa qua, bà Hoài Hương cho biết, các hoạt động công đoàn sẽ được tổ chức phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương và điều kiện của đoàn viên, tránh tính trạng máy móc. Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh đóng vai trò tham mưu, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng các loại quỹ do CĐCS các trung tâm y tế cấp huyện thành lập, hướng dẫn phân bổ chỉ tiêu thi đua khen thưởng đảm bảo theo quy định và không làm giảm chỉ tiêu thi đua của ngành, địa phương.

Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh dự kiến bố trí một cán bộ của đơn vị tham gia Công đoàn ngành Y tế với vai trò Phó Chủ tịch chuyên trách để đảm bảo hiệu quả và không ngừng đổi mới hoạt động công đoàn.

Đối với các công đoàn giáo dục cấp huyện, đây là cấp trung gian giữa công đoàn ngành và CĐCS, nên việc giải thể giúp giảm đầu mối trung gian và phù hợp với Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Bài, ảnh: Minh Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP