09/07/2014 - 20:30

Sẽ cho ứng trước kinh phí xây dựng phòng học mầm non

TTH - Nhằm hoàn thiện lộ trình công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) 5 tuổi vào năm 2015, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh với sự quan tâm của tỉnh đã tập trung hoàn thành các điều kiện đạt chuẩn cho các đơn vị. Đặc biệt, về cơ sở vật chất, toàn tỉnh có 69 phòng học mẫu giáo đang được triển khai xây dựng với tổng mức đầu tư 38 tỷ đồng từ các nguồn vốn ODA, ngân sách tỉnh, nguồn vốn huy động của UBMTTQVN tỉnh... Các công trình này đang được gấp rút thi công, dự kiến kịp bàn giao đưa vào sử dụng trong năm học mới 2014-2015.

Ngoài ra, tỉnh đã có chủ trương ứng trước ngân sách năm 2015 của các huyện để tiếp tục xây dựng 28 phòng học còn lại trong kế hoạch để bàn giao đưa vào sử dụng đầu năm 2015. Như vậy, về phòng học cho PCGDMN 5 tuổi cơ bản được đáp ứng để công nhận PCMN 5 tuổi vào giữa năm 2015.

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP