07/07/2015 - 19:03

Sẽ có 39 dự án xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị

TTH - Đó là nội dung nằm trong quy hoạch phát triển hệ thống thương mại tỉnh đến năm 2025, định hướng đến 2030 do Sở Công thương thực hiện với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành, gắn với việc xây dựng hệ thống đô thị mở, lấy việc đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao mức sống của người dân làm điểm xuất phát, lấy việc tối ưu hóa cấu trúc các hệ thống thị trường và điều chỉnh cơ cấu thị trường làm hướng chủ đạo.

Theo đó, đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ có 39 dự án xây dựng trung tâm thương mại (TTTM), siêu thị; trong đó TP Huế sẽ có 13 TTTM, siêu thị; thị xã Hương Thủy có 5 dự án, thị xã Hương Trà có 4 dự án, huyện Phong Điền 5 dự án, Quảng Điền 2 dự án, Phú Vang 3 dự án, Phú Lộc 4 dự án, A Lưới 2 và Nam Đông 1 dự án. Trước mắt, sẽ thu hút khoảng 16 siêu thị với tổng vốn đầu tư khoảng 570 tỷ đồng và 16 trung tâm thương mại với tổng vốn đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng.

Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP