29/08/2018 - 18:43

Sẽ có trang mạng xã hội “Làm cho Huế đẹp hơn”

TTH - Từ tháng 9/2018, UBND tỉnh sẽ xây dựng và đưa vào hoạt động trang mạng xã hội Facebook “Làm cho Huế đẹp hơn”.

Theo Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Ngọc Trân, Trưởng ban Quản trị, trang mạng này là cầu nối giữa chính quyền và người dân thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin- mạng xã hội facebook để giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề được người dân quan tâm; tăng cường sự tham gia, góp ý của người dân nhằm nâng cao năng lực dự báo, hiệu quả, hiệu lực quản lý của chính quyền, góp phần xây dựng hình ảnh Huế ngày càng đẹp hơn.

Địa chỉ này ngoài việc triển khai các hoạt động của UBND tỉnh theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, còn là phương tiện hỗ trợ quá trình ra các quyết định quản lý và điều hành của lãnh đạo tỉnh trong việc xây dựng Huế đẹp hơn từ các nguồn thông tin của trang; nơi tin cậy để chính quyền phát động các sự kiện, cuộc thi… kêu gọi người dân tham gia.

Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP