Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

03/12/2018 - 17:07

Sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 chức danh tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII

TTH.VN - Ngày 3/12, theo danh sách được Thường trực HĐND tỉnh công bố, có 26 người được lấy phiếu tín nhiệm theo đúng quy định tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII diễn ra ngày 5/12. Có 6 người không lấy phiếu tín nhiệm đợt này, trong đó có Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ do chưa đủ thời gian công tác.

Thường trực HĐND tỉnh điều hành tại một kỳ họp

Cụ thể như sau: 

        Về phía Hội đồng nhân dân tỉnh, có 07 người:

1. Ông Lê Trường Lưu - Chủ tịch HĐND tỉnh

2. Ông Cái Vĩnh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

3. Bà Nguyễn Thị Ái Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

4. Ông Hồ Văn Hải - Trưởng ban Ban pháp chế HĐND tỉnh

5. Ông Nguyễn Quang Tuấn - Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

6. Ông Nguyễn Thái Sơn - Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh

7. Ông Hoàng Khánh Hùng - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

Về phía Ủy ban nhân dân tỉnh, có 19 người:

1. Ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

2. Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

3. Ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh

4. Ông Đào Chuẩn - Giám đốc Sở Tư pháp

5. Ông Phan Tiến Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao

6. Ông Phan Thiên Định - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

7. Ông Nguyễn Nam Hùng - Giám đốc Sở Y tế

8. Ông Hoàng Ngọc Khanh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh

9. Ông Hoàng Hải Minh - Giám đốc Sở Xây dựng

10. Ông Lê Sỹ Minh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

11. Ông Hồ Sỹ Nguyên - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12. Ông Trần Công Phú – Giám đốc Sở Ngoại vụ

13. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

14. Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Tài chính

15. Ông Nguyễn Thanh - Giám đốc Sở Công thương

16. Ông Phan Văn Thông - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

17. Ông Hà Văn Tuấn - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội

18. Ông Hồ Xuân Trăng - Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh

19. Ông Lê Hữu Minh - Quyền Giám đốc Sở Du lịch.

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND sẽ không lấy phiếu tín nhiệm đối với 06 trường hợp sau:

1.Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh (do chưa đủ thời gian giữ chức vụ, theo quy định tính từ ngày được HĐND bầu đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm phải đủ 9 tháng. Ông Phạn Ngọc Thọ được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh ngày 04/6/2018).

Ông Lê Quốc Hùng – nguyên Giám đốc Công an tỉnh, vừa chuyển công tác và sẽ được HĐND tỉnh miễn nhiệm trước khi lấy phiếu tín nhiệm.

3. Ông Bạch Chơn Đông - Giám đốc Sở Nội vụ (do chưa đủ thời gian theo quy định, ông Bạch Chơn Đông được HĐND tỉnh bầu ngày 30/3/2018)

4. Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (do chưa đủ thời gian theo quy định, Ông Lê Anh Tuấn được HĐND tỉnh bầu ngày 30/3/2018)

5. Ông Phạm Văn Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (do nghỉ hưu ngày 01/11/2018).

6. Ông Trần Ngọc Nam - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (do nghỉ hưu ngày 01/11/2018).

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cái Vĩnh Tuấn, về quy trình lấy phiếu tín nhiệm, đợt này sẽ được tiến hành qua 9 bước theo đúng quy định. HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín theo các mức độ: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”. Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Về hệ quả của người được lấy phiếu tín nhiệm, ông Cái Vĩnh Tuấn cho rằng, tại Điều 10, Nghị quyết 85/2014/QH13 của Quốc hội quy định: Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức; người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội, Thường trực HĐND trình HĐND bỏ phiếu tín nhiệm.

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP