Kinh tế Kinh tế

15/03/2016 - 14:38

Sẽ miễn nhiệm Chủ tịch PVN nếu để tập đoàn thua lỗ 2 năm liên tiếp

Chủ tịch PVN sẽ bị miễn nhiệm khi để công ty mẹ thua lỗ hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư 2 năm liên tiếp.

Theo Dự thảo Quy chế quản lý tài chính đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Thủ tướng Chính phủ quyết định việc điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty mẹ theo đề nghị của Bộ Công Thương, ý kiến của Bộ Tài chính. Trường hợp đầu tư bổ sung vốn điều lệ với mức tương đương với mức vốn của dự án quan trọng quốc gia, Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư bổ sung sau khi Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Công ty mẹ trực tiếp quản lý và hạch toán toàn bộ vốn góp của Chính phủ Việt Nam trong Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" theo Hiệp định liên Chính phủ ký ngày 27/12/2010 và quy định của pháp luật Việt Nam. Công ty mẹ có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn được giao. Công ty mẹ ghi tăng vốn khoản thu hồi chi phí theo các hợp đồng dầu khí được giao khi nhà thầu dầu khí khác rút khỏi Việt Nam.

Dự thảo Quy chế quản lý tài chính đối với Công ty mẹ PVN  quy định cụ thể nghĩa vụ và trách nhiệm của HĐTV, Chủ tịchHĐTV. (Ảnh minh họa:KT)

Công ty mẹ được huy động vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty mẹ theo hình thức phát hành trái phiếu, vay vốn của tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính khác, của cá nhân, tổ chức ngoài doanh nghiệp; vay vốn của người lao động và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật.

Công ty mẹ được phép sử dụng vốn, tài sản, quyền sử dụng đất của Công ty mẹ để đầu tư ra ngoài theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc đầu tư ra ngoài của Công ty mẹ phải phù hợp với chiến lược.

Dự thảo Quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ PVN cũng quy định cụ thể nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên. Trong đó, Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên thực hiện trung thực, có trách nhiệm các quyền hạn và nghĩa vụ được giao vì lợi ích của Nhà nước và của Công ty mẹ.

Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng vốn, tài sản của Công ty mẹ nhằm thu lợi riêng cho bản thân, gia đình và người khác. Hàng năm báo cáo đầy đủ, chính xác, trung thực kết quả quản lý, giám sát hoạt động của Công ty mẹ theo quy định.

Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên vi phạm điều lệ Công ty mẹ, quyết định vượt thẩm quyền, không đúng thẩm quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho Công ty mẹ thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên sẽ bị miễn nhiệm khi báo cáo không trung thực tình hình tài chính Công ty mẹ từ hai lần trở lên hoặc một lần nhưng làm sai lệch nghiêm trọng tình hình tài chính của Công ty mẹ; Để Công ty mẹ thua lỗ 2 năm liên tiếp hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư 2 năm liên tiếp.

Trường hợp để Công ty mẹ thua lỗ hoặc tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước năm sau thấp hơn năm trước hoặc không đạt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận do chủ sở hữu giao, không đảm bảo tiền lương tối thiểu cho người lao động thì chủ tịch, thành viên hội đồng thành viên bị hạ tiền lương, không được thưởng.

Chủ tịch, thành viên hội đồng thành viên bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật tuỳ theo mức độ vi phạm khi vi phạm chế độ quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và chế độ khác chưa đến mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự; Quyết định các dự án đầu tư không hiệu quả, không thu hồi được vốn, không trả được nợ vay…

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP