11/08/2014 - 03:59

Sẽ tăng cường công tác quản lý với các trung tâm học tập cộng đồng

TTH.VN - Hoạt động của các trung tâm giáo dục cộng đồng còn yếu. Hệ thống này chỉ mới phát triển về số lượng, chưa thực sự đi sâu vào chất lượng.
 

Một số xã, phường các trung tâm chỉ có “tên”, có cơ cấu ban giám đốc (BGĐ) trung tâm, cả trung tâm lẫn các thành viên BGĐ đều hoạt động không có hiệu quả hoặc không hoạt động theo chức năng nhiệm vụ. Đó là nhận định của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tại hội nghị tổng kết công tác năm học 2014-2015. 

Thực chất, hầu hết các trung tâm cộng đồng hiện đều “hữu danh vô thực”, nhiều nơi cho thuê dạy thêm, nhiều nơi trở thành chỗ bán cà phê hoặc bỏ trống… Để nâng cao hiệu quả giáo dục hướng nghiệp, giáo dục bổ túc, và phổ cập giáo dục, năm học tới (2014-2015), ngành GD&ĐT sẽ tăng cường công tác quản lý với hệ thống này.

Cụ thể, sẽ phối hợp chỉ đạo hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn để các trung tâm này phát huy hết chức năng, đi vào hoạt động có hiệu quả hơn.

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP