17/02/2017 - 08:49

Sẽ tăng cường thanh, kiểm tra môi trường với sản xuất công nghiệp, thương mại

Trong chương trình phối hợp giữa hai Bộ Công Thương - Tài nguyên Môi trường, sẽ đặt mục tiêu tăng cường thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; phòng ngừa ô nhiễm môi trường; Thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại.

Các lĩnh vực như năng lượng, nhiệt điện, hóa chất, giày da, chế biến chế tạo, khai khoáng, cơ khí... đều ẩn chứa yêu cầu và thách thức đặt ra trong việc đảm bảo môi trường

Vừa qua, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký “Chương trình phối hợp công tác về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại giai đoạn 2017 - 2020”.

Chương trình nhằm cường phối hợp giữa hai Bộ trong việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên; chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại;

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ các vấn đề về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại, đặc biệt trong: công tác lập và phê duyệt quy hoạch; quá trình thẩm định, phê duyệt, kiểm soát hoạt động của các dự án sản xuất công nghiệp từ giai đoạn lập, thi công và vận hành chính thức dự án, nhất là các dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất điện, khai thác và chế biến khoáng sản, dầu khí, sản xuất hóa chất và phân bón, sản xuất thép và luyện kim, sản xuất bột giấy, dệt nhuộm và thuộc da.

Để đạt được các mục tiêu trên, hai Bộ thống nhất cùng triển khai 8 nội dung phối hợp. Trong đó, có việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường liên quan đến hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại; Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; phòng ngừa ô nhiễm môi trường; Thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại; Chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu, nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường...

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, Bộ Công Thương hiểu và nhận thức rõ yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, đặc biệt trong các lĩnh vực như năng lượng, nhiệt điện, hóa chất, giày da, chê biến chế tạo, khai khoáng, cơ khí... đều ẩn chứa yêu cầu và thách thức đặt ra trong việc đảm bảo môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

"Không thể đơn phương độc hành mà phải có sư phối hợp chặt chẽ giữa hai Bộ, cần đổi mới trong các lĩnh vực để phù hợp với yêu cầu thực tế", Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng chia sẻ: "Mối quan hệ quan giữa môi trường và bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội liên quan mật thiết đến nhau. Để đạt được kết quả trong phát triển bền vững, quản lý môi trường, khai thác hợp lý tài nguyên, hai Bộ cần phối hợp chặt chẽ bởi các lĩnh vực mà 2 Bộ quản lý đều là những lĩnh vực quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước".

Giai đoạn 2016-2020, ngành Công Thương đặt ra mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp bình quân 13,0%/năm, tăng trưởng giá trị tăng thêm công nghiệp đạt 7%/năm, tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 13%/năm, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 42-43% trong GDP cả nước; tăng trưởng xuất khẩu bình quân 11%/năm.

Với mục tiêu tăng trưởng và phát triển đó, Bộ Công Thương đặt ra nhiệm vụ quan trọng đảm bảo sự bền vững của ngành Công Thương trong giai đoạn sắp tới, công tác bảo vệ môi trường được coi là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong suốt quá trình phát triển.

Theo Dân trí

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP