Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

21/07/2018 - 15:03

Sẽ thành lập 3 hợp tác xã lâm nghiệp bền vững

TTH.VN - Đây là một trong những mục tiêu đề ra tại đại hội bất thường và họp ban chấp hành lần thứ VII nhiệm kỳ 2016 – 2020 của Hội Chủ rừng phát triển bền vững tỉnh diễn ra ngày 21/7.

 Chủ tịch đoàn phát biểu tại đại hội

Đến tháng 7/2018, Tổ công tác Hiện trường đã hỗ trợ đánh giá trữ lượng cho diện tích khai thác theo kế hoạch năm 2018. Kết quả đánh giá trữ lượng của 18 chi hội, 31 hộ với diện tích 92 ha; sản lượng dự kiến 14.879,3 m3. Trong năm qua, hội đã phối hợp với Dự án SBARP/WWF, Công ty SP cùng với các Ban quản lý Chi hội rà soát số hộ và diện tích tham gia mới trong năm 2018. Kết quả đến 20/7/2018 có 244 hộ với diện tích 1.105 ha.

Tại đại hội, các đại biểu thảo luận lấy ý kiến tham gia dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung và biểu quyết thông qua; đồng thời bầu bổ sung ban chấp hành, ban kiểm tra của Hội nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Trong tháng 8 và quý III, hội tiếp tục kiểm tra cây trồng bản địa vùng đệm và chụp ảnh cây trồng bản địa lưu vào hồ sơ; thực hiện kế hoạch thành lập 3 Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững điểm trong cuối năm 2018; triển khai các hoạt động hợp tác hỗ trợ FOSDA thực hiện quản lý rừng bền vững (Dự án SBARP, Trường Sơn Xanh…).

Tin, ảnh: Phước Ly

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP