17/03/2017 - 22:18

Sịa: Thu nhập đạt 37,5 triệu đồng/người/năm

TTH - Đó là con số được công bố tại lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thị trấn Sịa (Quảng Điền) tổ chức sáng 17/3.

Từ sản xuất nhỏ, sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn; sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp có quy mô nhỏ, trình độ công nghệ lạc hậu... đến nay, hệ thống chợ, trung tâm thương mại mới dần được hình thành; tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất của thị trấn Sịa đạt 13,29% năm; dịch vụ – tiểu thủ công nghiệp bình quân mỗi năm tăng trên 18%, doanh thu thương mại - dịch vụ tăng trên 51%; thu nhập đạt 37,5 triệu đồng/người/năm.

Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm, các công trình phúc lợi, văn hóa, di tích lịch sử được đầu tư xây dựng và nâng cấp đồng bộ tạo nên những chuyển biến trong bộ mặt đô thị.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP