Giáo dục Tin tức giáo dục

01/02/2019 - 10:43

Siết chặt việc xét công nhận giáo sư, phó giáo sư

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và hội đồng giáo sư cơ sở.

Dự thảo bổ sung một số quy định mới nhằm siết chặt việc xét công nhận giáo sư, phó giáo sư như: Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của hội đồng giáo sư cơ sở tại cơ sở giáo dục đại học thành lập hội đồng; tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót, vi phạm trong quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm, xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật...

Một trong những điểm mới đáng chú ý tại dự thảo là quy định: Danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, hội đồng giáo sư ngành và bản tóm tắt lý lịch khoa học của các thành viên sẽ được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước để mọi người được biết. Những ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì trong nhiệm kỳ đó không được tham gia hội đồng giáo sư ngành.

Theo Hà Nội Mới

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP