23/12/2016 - 14:04

Số doanh nghiệp Việt tăng cao kỷ lục

Số doanh nghiệp Việt tăng cao kỷ lục từ trước đến nay và là lần đầu tiên nước ta có trên 100.000 doanh nghiệp thành lập trong một năm.

Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia vừa cập nhật số liệu về tình hình đăng ký doanh nghiệp Việt Nam năm 2016.

Theo đó, trong năm 2016, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (gia nhập và gia nhập lại thị trường) của cả nước là 136.789 doanh nghiệp, trong đó: có 110.100 doanh nghiệp thành lập mới và 26.689 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Cụ thể, cả nước có 110.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 891.094 tỷ đồng, tăng 16,2% về số lượng doanh nghiệp và tăng 48,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Đây là số doanh nghiệp tăng cao kỷ lục từ trước đến nay và là lần đầu tiên nước ta có trên 100 nghìn doanh nghiệp thành lập trong một năm.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm vừa qua là 2.520.913 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 891.094 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động là 1.629.819 tỷ đồng.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì số vốn đăng ký tăng thêm là số vốn mà các thành viên, cổ đông đã góp vào doanh nghiệp, đây là nguồn lực đã được huy động, sẵn có. Do vậy, trong thời gian tới, cần đẩy mạnh các giải pháp để có thể giải ngân nguồn lực rất lớn này, để nguồn vốn đã được huy động này có thể thực sự đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong năm nay đạt 8,1 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2016 là 1.268 nghìn lao động, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2016, một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo là 592 nghìn lao động; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy là 230 nghìn lao động; Xây dựng là 114 nghìn lao động;.../.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP