12/08/2014 - 17:32

Sở Giáo dục và Đào tạo bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý và giáo viên

TTH - Ngày 12-8, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức sinh hoạt chính trị đầu năm học cho cán bộ quản lý và giáo viên môn Giáo dục công dân trên toàn tỉnh.

Các học viên đã được nghe đồng chí Phan Công Tuyên, Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo các nội dung cơ bản trong văn kiện Hội nghị Trung ương 8 và 9 (khóa XI) về văn hóa và giáo dục; nghe đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014; nghe đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tình hình thời sự quốc tế, trong nước và địa phương và những nội dung cơ bản trong Hiến pháp năm 2013. Đợt sinh hoạt kéo dài trong 2 ngày 12,13-8.

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP