20/05/2016 - 18:49

Số hóa để bảo vệ di sản tư liệu tốt hơn

TTH - Chiều 20/5, trong khuôn khổ Hội nghị Toàn thể lần thứ 7, Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương (MOWCAP) tiếp tục phiên hội thảo bàn về khuyến nghị về việc bảo tồn và tiếp cận di sản tư liệu dưới dạng số.

Trong các cuộc họp trước đây của UNESCO, một yêu cầu đã được đưa ra là vấn đề bảo tồn và tiếp cận di sản tư liệu dưới dạng số nên được quy định ở tầm quốc tế bằng công cụ “Khuyến nghị”. Theo đó, một tài liệu Khuyến nghị dưới dạng dự thảo cuối cùng về vấn đề này tiếp tục được đưa ra đề các đại biểu của Hội nghị MOWCAP lần này xem xét. Trong đó, những nội dung được bàn đến, gồm: Nhận diện di sản tư liệu, bảo tồn di sản tư liệu, tiếp cận di sản tư liệu, thước đo chính sách, sự hợp tác quốc gia và quốc tế để hỗ trợ công tác bảo tồn di sản tư liệu.                                                                

ĐỒNG VĂN 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP