10/10/2018 - 20:40

Số hóa tài liệu quản lý hồ sơ người có công với cách mạng

TTH - Theo kế hoạch số hóa tài liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ người có công với cách mạng năm 2018 của tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ xây dựng phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ, thực hiện số hóa hồ sơ người có công với khoảng 8.800 hồ sơ.

Hoạt động này nhằm phục vụ công việc quản lý, bảo quản, phục chế tài liệu lưu trữ, lưu trữ và khai thác hồ sơ người có công với cách mạng ở dạng số hóa đảm bảo công tác tra cứu, giải quyết chế độ chính sách nhanh chóng kịp thời, bảo vệ hồ sơ khi hồ sơ giấy bị hỏng.

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP