06/12/2017 - 21:53

Số lượng hợp tác xã tăng trên 3%

TTH - Sáng 6/12, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, HTX Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm Luật HTX năm 2012.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương cùng tham dự.

Triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012, hiện toàn quốc có hơn 19.500 HTX, tăng trên 3% so với thời điểm cuối năm 2013 và các HTX đều tăng ở cả 3 khu vực kinh tế, trong đó HTX nông nghiệp chiếm trên 50%. Doanh thu bình quân năm 2016 đạt trên 3 tỷ đồng/HTX, tăng 19,8% so với năm 2013; lãi bình quân tăng từ 155 triệu đồng/HTX năm 2013 lên 196,8 triệu đồng/HTX năm 2016; thu nhập bình quân của một lao động thường xuyên trong HTX tăng từ 22,8 triệu đồng năm 2013 lên 31,3 triệu đồng năm 2016 (tăng khoảng 37,3%).

Thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về HTX; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi theo hướng thiết thực, phát huy hiệu quả trực tiếp tại cấp cơ sở.

Thanh Tâm

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP