Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

28/01/2021 - 16:32

Sở Nội vụ và huyện Quảng Điền dẫn đầu bảng xếp loại cải cách hành chính năm 2020

TTH.VN - Theo kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành và địa phương cấp tỉnh năm 2020 vừa được UBND tỉnh công bố ngày 28/1, Sở Nội vụ và huyện Quảng Điền là các đơn vị dẫn đầu trong bảng xếp hạng.

Giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền 

Theo đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh năm 2020 thì 21/21 đơn vị đều xếp loại tốt, không có loại xuất sắc, khá và trung bình. Nằm trong tốp 5 các sở, ban, ngành cấp tỉnh, sau Sở Nội vụ với số điểm 87,87, lần lượt là Văn phòng UBND tỉnh: 87,28 điểm, Thanh tra tỉnh: 87,20 điểm, Sở Công thương: 85,76 điểm; Sở Tư pháp: 85,60 điểm.

Đối với khối UBND cấp huyện, UBND huyện Quảng Điền dẫn đầu với 85,90 điểm, xếp loại tốt. Cùng xếp loại như UBND huyện Quảng Điền lần lượt là các đơn vị UBND huyện Nam Đông: 85,53 điểm, UBND huyện Phú Vang: 84,18 điểm, UBND huyện Phú Lộc: 84,07 điểm; 5 địa phương còn lại xếp loại khá.

Thông qua việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện cho thấy, các đơn vị đã coi trọng công tác chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc trong xây dựng các kế hoạch, kiểm tra, báo cáo thống kê nghiêm túc, có chất lượng về các nội dung CCHC.

Kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC phản ánh khách quan, trung thực và thực tế, đây là cơ sở quan trọng giúp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xác định được những mặt mạnh, yếu để có các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong việc thực hiện CCHC ngày một hoàn thiện hơn.

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP