Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

22/01/2018 - 21:16

Sở Văn hóa và Thể thao quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

TTH - Ngày 22/1, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được quán triệt các nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân trong tình hình mới” và “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP