Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

19/02/2016 - 21:14

Số vụ vi phạm lâm luật, cháy rừng đều giảm

TTH - Sáng 19/2, Chi cục Kiểm lâm tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm lâm năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Năm 2015, toàn tỉnh xảy ra 7 vụ cháy rừng, thiệt hại 17,4 ha rừng, giảm 11 vụ so với năm trước; 59 trường hợp phá rừng với diện tích 12,3 ha, giảm 13 vụ, diện tích rừng bị phá giảm 7,25 ha. Cả năm, toàn tỉnh phát hiện và xử phạt hành chính 640 vụ vi phạm (giảm 69 vụ so với năm trước), tịch thu 582,6 m3 gỗ các loại, nộp ngân sách Nhà nước 4,8 tỷ đồng. Thực hiện Đề án 430, đến nay tổng diện tích rừng tự nhiên được giao cho cộng đồng quản lý là 15.709,5 ha/31.626,8 ha.

Mục tiêu năm 2016 của ngành lâm nghiệp là nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; nâng cao chất lượng và hiệu quả rừng trồng, rừng tự nhiên, nâng cao độ che phủ rừng…

Hoàng Triều

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP