Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

12/05/2022 - 14:51

Soát xét lại tổ chức, bộ máy và vai trò, chức trách hoạt động của Đảng ủy xã

TTH.VN - Soát xét lại tổ chức, bộ máy và vai trò, chức trách hoạt động của Đảng ủy xã; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên là mục tiêu xuyên suốt mà các cấp ủy Đảng ở Phú Hồ cần đặt ra. Đó là một trong những lưu ý của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Phú Hồ, Huyện ủy Phú Vang sáng 12/5.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc 

Đây là buổi làm việc quan trọng của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhằm khảo sát, kiểm tra, đánh giá lại tổ chức, bộ máy, hoạt động của Đảng ủy, vai trò, chức trách, nhiệm vụ của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn. 

Qua đó, đề ra các giải pháp phù hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, tồn tại, hạn chế để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức, bộ máy và vai trò, chức trách hoạt động của Đảng ủy; vai trò, nhiệm vụ của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và công tác dân vận ở cơ sở. 

Kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị 

Đảng bộ xã Phú Hồ hiện có 9 chi bộ trực thuộc, với 207 đảng viên. Trong đó, 3 chi bộ khu dân cư, với 58 đảng viên; thôn Tây Hồ 70 đảng viên; thôn Sư Lỗ 20 đảng viên; 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ quân sự, 1 chi bộ hợp tác xã và 1 chi bộ công an.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã có 13 ủy viên; Ban Thường vụ Đảng ủy có 3 ủy viên; UBKT Đảng ủy có 3 ủy viên. Hệ thống chính trị được quan tâm, kiện toàn củng cố, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ. Có 3 trưởng thôn là đảng viên; trong đó, có 2 trưởng thôn kiêm Phó Bí thư chi bộ. Toàn xã có 20 cán bộ, công chức. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy kiêm Trưởng Khối Dân vận xã.  

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm thực hiện hiệu quả; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo thực hiện kịp thời, đúng quy định; những đơn thư khiếu nại hầu hết được giải quyết ổn thỏa tại cơ sở.

Thông qua công tác dân vận, phong trào “Dân vận khéo” được cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chú trọng. Nhiều mô hình dân vận khéo được xây dựng và phát huy hiệu quả. Đó là, mô hình “Tổ hợp tác sản xuất nấm rơm” của Hội LHPN xã tại khu vực Di Đông; mô hình “tiết kiệm vay vốn để phát triển kinh tế gia đình”; mô hình “Đi chợ bằng giỏ nhựa”; mô hình “Hội nông dân kinh doanh sản xuất giỏi”; mô hình “Giáo dục, tổ chức các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi”.

Các phong trào "Dân vận khéo" đã góp phần hiệu quả vào việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy xã Phú Hồ nhận thấy, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội chưa được phong phú; chất lượng hoạt động và sự phối hợp với chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa đạt yêu cầu; công tác phát triển đoàn viên, hội viên còn chậm; công tác giám sát, phản biện còn lúng túng…

Dựa trên thực tế để triển khai các chỉ thị, nghị quyết

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy, UBND và hệ thống chính trị xã Phú Hồ thời gian qua; đồng thời khẳng định, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên là mục tiêu xuyên suốt mà các cấp ủy Đảng ở Phú Hồ cần đặt ra.

Các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc 

Vì vậy, Đảng ủy xã Phú Hồ cần tập trung lãnh, chỉ đạo để triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả cao hơn; việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết phải dựa trên thực tế cơ sở; việc cụ thể các văn bản của cấp trên phải được thực hiện nghiêm túc. Muốn vậy, Đảng ủy xã Phú Hồ cần xác định, thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Tỉnh là việc làm quan trọng, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chỉ đạo, việc cải cách hành chính trong Đảng, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phải được đẩy mạnh trong thời gian tới. Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ sớm ban hành quy định về quản lý hồ sơ đảng viên căn cứ vào dữ liệu, chuyển đổi số. Đảng ủy xã Phú Hồ cần tiếp tục rà soát lại các quy chế, quy định để tập trung lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt hơn, mang lại hiệu quả cao hơn; tổ chức lại bộ máy, xốc lại vị trí việc làm để chuyên nghiệp hơn, nâng cao chất lượng công tác.

Về những khó khăn, tồn tại của Đảng ủy xã Phú Hồ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu để mô tả cụ thể công việc của cán bộ công chức bán chuyên trách văn phòng Đảng ủy xã để kiến nghị, đề xuất với Trung ương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế.

Ban Dân vận Tỉnh ủy cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền”; tham mưu Tỉnh ủy tổ chức hội nghị dân vận toàn tỉnh. Văn phòng Tỉnh ủy nghiên cứu mô tả công việc công chức bán chuyên trách văn phòng Đảng ủy xã. Các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy cần rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức cơ sở Đảng, đảng bộ ở cơ sở; giúp Đảng ủy, UBND và các tổ chức chính trị xã hội của xã Phú Hồ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Bài, ảnh: Phong Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP