Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

28/04/2021 - 13:27

Sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phòng chống tham nhũng

TTH.VN - Sáng 28/4, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; phát động thi đua chuyên đề ngành Nội chính Đảng giai đoạn 2021 - 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy -  Nguyễn Quốc Đoàn chủ trì tại điểm cầu của tỉnh

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương - Phan Đình Trạc chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Quốc Đoàn chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Hội nghị tập trung phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Trong đó nhấn mạnh, thời gian qua, công tác nội chính Đảng góp phần giữ ổn định chính trị - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh.

Công tác phòng, chống tham nhũng đã được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả quan trọng, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ; tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng giảm. 

Công tác cải cách tư pháp thời gian qua cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện; hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động tư pháp tương đối đầy đủ, đồng bộ, cơ bản đã thể chế hóa được các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp. Việc tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác nội chính giúp nhận thức đúng đắn, đầy đủ tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

Trên cơ sở đó, nhiệm vụ của ngành Nội chính Đảng bộ tỉnh là tập trung xây dựng chương trình hành động bằng những việc làm cụ thể, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp đi vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Phong Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP