Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

18/05/2018 - 10:20

Sớm đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống

TTH.VN - Sáng 18/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 5/2018 bằng hình thức trực tuyến để thông báo những nội dung quan trọng và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

UVTW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông dự và chủ trì hội nghị. UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ dự, chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong toàn quốc được phổ biến, quán triệt những nội dung cốt lõi về chiến tranh không gian mạng; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng của Việt Nam trong tình hình hiện nay; thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); những định hướng trong công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lãnh chủ chốt trong toàn tỉnh là quán triệt tinh thần hội nghị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện; sớm đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP