Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

23/11/2018 - 11:02

Sớm đưa Nghị quyết Trung ương 8 đi vào cuộc sống

TTH.VN - Sáng 23/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XII) của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ dự, chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình…

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ dự, chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Tại Thừa Thiên Huế, ngoài điểm cầu chính ở Hội trường Tỉnh ủy, sáng cùng ngày, đồng loạt tại các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy Huế cũng tổ chức hội nghị trực tuyến để học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XII) của Đảng.   

Khai mạc hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, Hội nghị Trung ương 8 diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khoá XII, là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác.

Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn quán triệt, triển khai Kế hoạch số 89 –KH/TU của Tỉnh ủy

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn ở địa phương và đơn vị mình.

Sau hội nghị, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, đoàn thể nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết, quy định, kết luận đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình.

Theo tinh thần đó, trong thời gian một ngày, đội ngũ cán bộ toàn quốc nghe đồng chí Phạm Minh Chính giới thiệu, quán triệt Quy định số 08-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Kết luận số 37-KL/TW “Về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW “về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”…

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn đã quán triệt, triển khai Kế hoạch số 89 –KH/TU của Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng trong đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh.

Đó là, ngoài nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nội dung Hội nghị Trung ương 8, cấp ủy Đảng các cấp, cấp ủy cấp huyện và cấp cơ sở, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên toàn tỉnh xây dựng chương trình hành động tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với địa phương, đơn vị mình; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc để các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) sớm đi vào cuộc sống; mang lại hiệu quả thiết thực.

Tin, ảnh: Anh Phong 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP