Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

07/09/2018 - 05:30

Chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”

TTH - Theo bà Phạm Thị Minh Huệ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, phát triển phong trào nông dân gắn với xây dựng nông thôn mới là định hướng xuyên suốt của Hội Nông dân (HND) tỉnh nhiệm kỳ qua và cũng là mục tiêu hướng tới nhiệm kỳ 2018-2023.

Quỹ Hỗ trợ nông dân hỗ trợ người dân Lộc Thủy vốn xây dựng vùng nguyên liệu tràm

Nhiệm kỳ qua, Hội đã có nhiều hoạt động tích cực trên các mặt. Theo bà, thành tựu nổi bật nhất là gì?

5 năm qua, các cấp HND tỉnh không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, nhất là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Phong trào này đang phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trong nhiều lĩnh vực.

Các hoạt động khuyến khích phát triển nông nghiệp đã và đang được triển khai rộng khắp. Các cấp hội luôn chú trọng đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân, như: phát triển các tổ vay vốn, cung cấp thiết bị, vật tư nông nghiệp, thông tin thị trường nông sản, xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới cho nông dân.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu HND tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở đã hoàn thành 11/12 chỉ tiêu do Đại hội đề ra.

Bà Phạm Thị Minh Huệ - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những chủ trương lớn gắn với nông nghiệp, nông thôn. Bà đánh giá như thế nào về vai trò của HND trong thực hiện chương trình này?

Phát triển phong trào nông dân gắn với xây dựng NTM là định hướng xuyên suốt của HND tỉnh. Nhiệm kỳ qua, HND tỉnh đã tổ chức quán triệt tầm quan trọng của chương trình, tuyên truyền cho hội viên hiểu được vai trò chủ thể trong xây dựng NTM. Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, tiêu chí; lựa chọn những tiêu chí phù hợp, liên quan để tập trung chỉ đạo. Vận động nông dân gương mẫu, chủ động hiến đất, hiến của, hiến công cùng với Nhà nước xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu. Chú trọng vận động nông dân thi đua lao động sản xuất để giảm nghèo, vươn lên làm giàu; động viên con em hội viên tham gia học nghề phi nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu lao động.

5 năm qua, hội viên, nông dân toàn tỉnh đã đóng góp hơn 72 tỷ đồng, hơn 200 ngàn ngày công xây dựng đường thôn, ngõ xóm, nhà văn hóa thôn, chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, nhà cửa.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội hướng đến những mục tiêu trọng tâm nào để tiếp tục đồng hành, chung tay cùng chính quyền các cấp xây dựng thành công chương trình NTM?

Ngoài đổi mới nội dung phương thức hoạt động, Hội sẽ tăng cường vận động nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, đô thị văn minh; đặc biệt đưa phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững đi vào chiều sâu. Tổ chức các hoạt động tư vấn hỗ trợ nông dân như: vốn tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, quảng bá, xúc tiến kết nối thị trường, tạo mối liên kết "4 nhà", tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống. Hội các cấp vận động nông dân tham gia xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp nông thôn.

Để thực hiện mục tiêu trên, Hội sẽ cụ thể hóa bằng các giải pháp cụ thể như thế nào?

Trước hết phải làm tốt công tác vận động tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa phong trào xây dựng NTM  từ Tỉnh hội đến cơ sở.

HND tỉnh và cấp huyện tích cực tham mưu cấp ủy, đề xuất chính quyền hàng năm trích ngân sách bổ sung vốn quỹ hỗ trợ nông dân khoảng 2,5 tỷ đồng; vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp xây dựng quỹ. Tăng cường phối hợp, liên kết doanh nghiệp hỗ trợ nông dân mua phân bón, thức ăn gia súc, gia cầm, máy móc, thiết bị. Tập huấn chuyển giao những mô hình có hiệu quả kinh tế cao, kỹ thuật mới, nâng cao trình độ sản xuất của người dân. Đổi mới công tác hỗ trợ thông tin, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý...

Nông dân có vai trò rất quan trọng trong xây dựng NTM, vậy làm sao để Hội có thể tham gia góp phần phát huy được vai trò chủ thể của nông dân?

Để phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong việc phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM, HND tỉnh rất mong các ngành chức năng ưu tiên phối hợp với HND giúp hội viên bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực như: nâng cao tri thức, kỹ năng ngành nghề, khả năng tiếp cận vốn vay.

Đồng thời đề nghị cấp trên ban hành hệ thống chính sách đồng bộ, hợp lý để nông dân đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp, giải quyết các vấn đề cấp thiết trong sản xuất nông nghiệp. Khi nghiên cứu chính sách phát triển nông nghiệp cần lấy lợi ích của nông dân làm trung tâm, thực hiện chính sách “nông nghiệp vì nông dân”. Trên lĩnh vực xây dựng NTM, cần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”.

Hoàng Loan (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP