Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

10/01/2020 - 15:48

Sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục đích

TTH.VN - Các đơn vị quản lý di tích cần có phương án quản lý hòm công đức, hướng dẫn nhân dân đặt tiền lễ, tiền giọt dầu đúng nơi quy định. Sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục đích.

Việc tổ chức lễ hội phải hạn chế đốt vàng mã, không thả đèn trời, không trang trí đèn lồng có chất liệu gây hại cho môi trường

Đó là một trong những lưu ý vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trong công văn gửi đi các cơ quan trên toàn tỉnh nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020 và các năm tiếp theo.

Công văn này còn quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội do cơ quan tổ chức lễ hội mời, được giao thực thi nhiệm vụ).

Tại các lễ hội, không để xảy ra các hành vi phản cảm, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn đảm bảo được tiến hành trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Hạn chế đốt vàng mã, không thả đèn trời, không trang trí đèn lồng có chất liệu gây hại cho môi trường, không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng Luật di sản văn hoá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc tổ chức lễ hội phải gắn với thực hiện có  hiệu quả phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, đảm bảo môi trường xanh - sạch - sáng, xây dựng môi trường lễ hội, du lịch ngày càng văn minh, thân thiện, tích cực.

Cùng với đó, các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép. Không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh.

Có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, cờ bạc, trò chơi mang tính cờ bạc trá hình... tại các lễ hội...

Tin, ảnh: P.T

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP