Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

17/03/2017 - 09:24

Sự hài lòng của người dân là thước đo

TTH - Ngày 14/3, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Nội vụ và Hội Cựu chiến binh Việt Nam công chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS).

Như vậy, cùng  với  chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index)… SIPAS là thước đo kết quả và chất lượng triển khai cải cách hành chính (CCHC) nói chung và cải cách, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức nói riêng của các bộ, ngành, địa phương.

SIPAS là bộ thủ tục mới được triển khai từ năm 2015. Có 6 thủ tục hành chính (TTHC) được chọn để triển khai SIPAS, gồm: Cấp giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng nhà ở, giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh và chứng thực. Đây là các thủ tục liên quan mật thiết tới đời sống Nhân dân, tổ chức, được xã hội quan tâm. Trong đó có thủ tục phức tạp, khó khăn cũng như thủ tục đơn giản, dễ dàng, nhằm đánh giá công bằng nỗ lực và kết quả giải quyết TTHC, phục vụ người dân, tổ chức của các cơ quan hành chính Nhà nước. Bước đầu có 3 thành phố trực thuộc Trung ương và 7 tỉnh đại diện cho 7 vùng được chọn mẫu cho cả nước (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Lai Châu, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Tây Ninh và Cà Mau). Nhưng đến tháng 12/2016, có 4 bộ và 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chủ động triển khai và công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức trong phạm vi ngành, địa phương, với nhiều cách thức, phương pháp khác nhau.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của CCHC, những năm qua lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt và quán triệt đến các ngành, địa phương quan điểm CCHC phải gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hiện đại hóa nền hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; làm tốt công tác cán bộ, đặc biệt nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác CCHC. Hàng năm tỉnh đánh giá, xếp loại chỉ số CCHC của các sở, ngành, huyện, thị, thành phố. Tỉnh thường xuyên tổ chức đối thoại trực tuyến nhằm đẩy mạnh CCHC phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Theo công bố của Bộ Nội vụ tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC giai đoạn 2011-2015 tổ chức ngày 17/8/2016, Thừa Thiên Huế đã có sự bứt phá mạnh mẽ về chỉ số cải CCHC năm 2015, xếp thứ 4/63 tỉnh, thành, tăng 15 bậc so với năm 2014.

Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh CCHC đồng bộ trên 5 lĩnh vực: Cải cách thể chế, tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công, nâng cao hiện đại hóa nền hành chính công hướng tới xây dựng chính quyền điện tử. Trong đó, tập trung xây dựng và sớm đưa các trung tâm dịch vụ hành chính công cấp tỉnh và các huyện, thị, TP. Huế vào hoạt động nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử.

Hoàng Giang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP