Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

06/04/2015 - 07:09

Sự linh hoạt

TTH - Để chuẩn bị triển khai diện rộng đại hội cấp cơ sở, hướng tới đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020, thời gian qua các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiến hành đại hội điểm cấp cơ sở theo đúng tinh thần chỉ đạo Trung ương, của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Qua đại hội điểm nhiều bài học kinh nghiệm được đúc rút, từ khâu chuẩn bị, tổ chức, điều hành đại hội đến vấn đề nội dung, nhân sự...; trong đó sự linh hoạt trong tổ chức, điều hành đại hội là vấn đề cần được quan tâm.

Đại hội Đảng các cấp có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm xác định phương hướng, mục tiêu phát triển cho cả nhiệm kỳ 5 năm (2015 – 2020). Để chuẩn bị cho đại hội, các đơn vị, địa phương đại hội điểm đã đầu tư công sức, trí tuệ chuẩn bị chu đáo về văn kiện, nhân sự trước khi trình đại hội. Trong đó, việc xác định mục tiêu, phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới để đảm bảo đưa địa phương, đơn vị phát triển cao hơn trong thời gian tới là vấn đề cốt lõi. Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy, các đơn vị đại hội điểm thực hiện đầy đủ các nội dung và yêu cầu đề ra trong đánh giá nhiệm kỳ qua và xây dựng mục tiêu phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 với tinh thần dân chủ đổi mới, phát triển theo định hướng chung, phù hợp với điều kiện của địa phương và đơn vị; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mang tính khả thi cao.

Để chuẩn bị triển khai diện rộng đại hội cấp cơ sở, theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc sớm chỉ đạo tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức và tiến hành đại hội điểm; kiện toàn tổ chức bộ máy và phân công nhiệm vụ cấp uỷ; tập trung cụ thể hoá, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết đại hội sớm đi vào cuộc sống. Đồng thời, tăng cường phân công chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp cơ sở đảm bảo quy trình, nội dung theo quy định; tiến hành duyệt nghiêm túc và định hướng sâu sát nội dung văn kiện và nhân sự đại hội cơ sở sắp đến...
Mừng với những thành công đại hội điểm cấp cơ sở của các địa phương, nhưng có một điều chúng ta cần rút kinh nghiệm, tránh để lại dư luận không tốt trong xã hội. Đó là đại hội điểm của xã Quảng Thành (Quảng Điền) diễn ra trong bối cảnh lũ lụt bất ngờ, khi đại hội bước sang ngày thứ hai. Để ứng phó với tình huống này, Ban Thường vụ Huyện uỷ Quảng Điền đã thống nhất cử Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống ngập lụt; đại hội diễn ra đúng kế hoạch, hoàn thành các nội dung đề ra. Trong bối cảnh lũ lụt bất ngờ, BTC đại hội quyết định không tổ chức liên hoan toàn thể đại biểu dự hội nghị như dự kiến. Đó là cách xử lý linh hoạt, phù hợp. Tuy nhiên, nếu "linh hoạt hơn nữa" sẽ tạo sự đồng thuận cao, tránh dư luận không tốt như vừa qua.
Tuy là việc bình thường, nhưng nếu diễn ra trong bối cảnh không bình thường dễ gây phản cảm, tạo dư luận không tốt, nhất là khi sự việc qua phản ánh bị nâng quan điểm, thiếu thiện chí. Đây là vấn đề mà theo chúng tôi rất nên rút kinh nghiệm từ nhiều phía nhằm tránh hệ luỵ không đáng có.

Hoàng Giang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP