Giáo dục Góc HS-SV

22/10/2011 - 15:17

Sứ mệnh một ngôi trường

TTH - Trường học là nơi phải chịu trách nhiệm giáo dục con người trước xã hội. Đó là điều hoàn toàn chính xác nhưng với chúng ta thì lại cần xác định rõ Trường Quốc Học chịu trách nhiệm cụ thể về điều gì?

Chúng ta được yêu cầu báo cáo thống kê số học sinh đầu năm học, kết quả học tập, xếp loại đạo đức của học sinh, tỉ lệ học sinh lên lớp, tỉ lệ tốt nghiệp, tỉ lệ thi đậu vào các trường đại học, số giải học sinh giỏi các cấp, kết quả các hoạt động về đoàn thể và các sinh hoạt ngoài trường ngoài lớp… Những số liệu đo lường đó nhằm đánh giá “giá trị gia tăng” qua những năm học, nhưng những con số không thể phản ảnh đầy đủ và bản chất nhất thành quả của giáo dục, cũng như không thể hiện đầy đủ khát vọng của chúng ta về mục tiêu của trường Quốc Học. Đương nhiên, những số liệu tính toán này là rất quan trọng, vì nó giúp chúng ta soi rọi những phần việc cụ thể trong quá trình hoạt động của chúng ta. Nhưng mục tiêu của trường Quốc Học lớn hơn như thế nhiều, tính chất trách nhiệm của trường Quốc Học chúng ta vì thế càng khó giải thích hơn.

Trong xu thế hội nhập với cộng đồng thế giới, liệu chúng ta có thể cùng chia sẻ với nhận thức xuất hiện ở những ngôi trường tồn tại hằng trăm năm và lừng danh trên thế giới rằng: Trách nhiệm của trường-học là trách nhiệm có một không hai với quá khứ và tương lai, chứ không chỉ đơn giản với hiện tại. Trường-Học hoạt động không chỉ vì những kết quả của học kì tới hay năm học tới, cũng không chỉ đơn thuần về một việc là học sinh tốt nghiệp sẽ trở thành con người như thế nào. Trường-Học hoạt động vì những kiến thức sẽ định hình cả một đời người, những kiến thức truyền tải di sản của nhiều thiên niên kỷ, những kiến thức quyết định tương lai của cả thế hệ học sinh. Trường-Học phải vừa nhìn về tương lai phía trước, vừa nhìn lại quá khứ theo những cách đôi khi bắt buộc phải mâu thuẫn với những mối bận tâm hoặc đòi hỏi nhất thời của phụ huynh học sinh. Trường-Học phải gắn kết với kế hoạch có thời gian đủ dài để sự đầu tư này sẽ tạo ra những mùa bội thu về sản phẩm mà với tầm nhìn hữu hạn của chúng ta thì khó mà đoán trước được đầy đủ, cũng như đo lường cụ thể và hoàn toàn chính xác các thành quả này.Trường-Học phải làm tốt công việc của người quản gia, vừa nhiệt thành, vừa chu đáo, cẩn trọng và khoa học, để bảo tồn và phát huy tất cả truyền thống tốt đẹp đã được cộng đồng xã hội công nhận qua hơn trăm năm hoạt động. Xã hội chúng ta đang phải đương đầu với nhiều thách thức. Nhân tố cốt yếu để vượt qua những thách thức là: tri thức và những con người có tri thức. Trường Quốc Học phải vừa là cội nguồn vừa là biểu tượng cho việc mở rộng tri thức. Đó chính là điều cho thấy chúng ta, những người đang được vinh dự công tác tại trường Quốc Học, là ai? Chúng ta phải nắm lấy vai trò đó một cách tích cực nhất, với những suy nghĩ sâu sắc nhất, những hành động thiết thực nhất, để góp phần tạo dựng tương lai tốt đẹp hơn cho tỉnh Thừa Thiên Huế thân yêu, cho đất nước Việt Nam đầy tự hào.Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên phát triển khoa học ngoạn mục hơn bất kỳ giai đoạn nào trước đó. Nghĩa vụ của chúng ta đối với tương lai đòi hỏi chúng ta phải đứng hàng đầu để cùng với xã hội giải quyết thích đáng những biến đổi này. Vì vậy, chúng ta phải đối mặt với ý nghĩa đạo đức, tính nhân văn, tính nhân bản trong tất cả các mối quan hệ ở nhà trường và trong xã hội. Trường Quốc Học đã là và mãi mãi sẽ là cái nôi gieo mầm cho những gì mà nhân loại định hình là CHÂN-THIỆN-MỸ. Trách nhiệm đối với tương lai đòi hỏi chúng ta phải biết vượt qua các định kiến và quan niệm hẹp hòi lỗi thời. Sự thay đổi buộc chúng ta phải tự hỏi mình là ai? Cái gì là những thứ phù dung sớm nở tối tàn, cái gì là bản chất cốt lõi? Cái gì chỉ là tập quán lỗi thời, thói quen có hại, có tính phong trào? Trách nhiệm của chúng ta đối với Quốc Học, đối với đồng nghiệp và học sinh, đối với sự nghiệp giáo dục là phải tiếp cận nghiêm túc về sự thay đổi mới mẻ này, phải là người tích cực biết nắm bắt các cơ hội thuận lợi để hành động có hiệu quả, đồng thời khắc phục và hạn chế các thách thức nảy sinh. Sự thay đổi chỉ có thể xảy ra bắt đầu từ chúng ta và thông qua hoạt động giáo dục của chúng ta. Chúng ta cần phải chắc chắn rằng mình là người chủ động thiết kế chứ không phải là thụ động trôi theo sự đổi thay.

Chúng ta, những người đang được vinh dự công tác tại trường Quốc Học, cùng đoàn kết gắn bó với nhau thành một thể thống nhất để chia sẻ những trách nhiệm nặng nề này. Chúng ta hãy nhận công việc này một cách hân hoan, bởi vì nhiệm vụ này là một thứ đặc ân quý giá không gì có thể so sánh được trong nghề dạy học.
 
Lê Văn Quang (Giáo viên Toán)
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP