Thể thao Thể thao

27/03/2017 - 21:26

Sự nghiệp TDTT trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực

TTH -
Chiều 27/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục – thể thao đến năm 2020”. Đến dự có các ông: Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 12, phong trào thể dục – thể thao (TDTT) toàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực. Ngành TDTT đã từng bước thực hiện việc chuyển đổi, tổ chức sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập sang hoạt động theo cơ chế cung ứng dịch vụ công đối với Trung tâm Thể thao dưới nước thành đơn vị dịch vụ công tự túc 80% kinh phí, Trung tâm Thể thao Huế và Trung tâm Thể thao TP. Huế đảm bảo 50% ngân sách hoạt động.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các địa phương, đơn vị và sẽ chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với sự nghiệp phát triển TDTT trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thực hiện một số nội dung, nhất là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó cần hiểu đúng, đầy đủ và vận dụng linh hoạt các quan điểm của Đảng về phát triển TDTT để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra.

Minh Tâm

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP