14/08/2014 - 05:50

Sửa đổi phí tham quan các công trình văn hóa

TTH - Theo đó, phí tham quan đối với người lớn tại Trung tâm Lê Bá Đảng là 20 nghìn đồng/người; tại Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng là 20 nghìn đồng/ người. Nội dung này được đưa vào quyết định số 48/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Lê Trường Lưu ký thay thế quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của UBND tỉnh.

Quyết định nói trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/8/2014.

Linh Tuệ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP