21/08/2017 - 06:17

Sửa quy định về xóa nợ thuế đối với doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 79/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Theo quy định mới, hồ sơ xóa nợ thuế của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản gồm 3 loại giấy tờ. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Theo đó, trong quy định về thủ tục, hồ sơ xóa nợ tiền thuế đối với trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp xuất trình 3 loại giấy tờ thay vì 2 loại như trước đây. 

Các giấy tờ gồm: Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án; tài liệu phân chia tài sản của chấp hành viên thể hiện số nợ thuế thu hồi được hoặc không thu hồi được; quyết định về việc đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản của cơ quan thi hành án dân sự. Các giấy tờ này có thể là bản chính hoặc bản sao y bản chính. 

Quy định mới này được áp dụng từ ngày 15/9/2017. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP